تزئینات داخلی

تزئینات داخلی کابین دیواره هایی از استیل و چوب تزئینی ، کف هایی از جنس گرانیت و سقف هایی با نور پردازی زیبا جذابیت کابین آسانسور را هر چه بیشتر افزایش می دهد.

مطالب مرتبط

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی