تماس با ما

دفتر مرکزی: تبریز/خیابان آیت الله طباطبایی (چایکنار)/پل سنگی/بعد از خیابان رضا نژاد/ساختما بیر/طبقه 4

تلفن: 33258790 (041(

فکس: 33258759 (041(

کد پستی:5154765377

آدرس دفتر: تهران/خیابان الهیه/خیابان مریم شرقی/خیابان امین/پلاک 5 /ساختمان SMP/طبقه سوم/واحد A

کد پستی:194696453

تلفن:26201980 (021(

فکس: 22056408 (021)

کارخانه:جاده تبریز-صوفیان/شهرک سرمایه گذاری خارجی/خیابان اروپا/خیابان اوپک/نبش خیابان اکو/پلاک 106 /کارخانه آسانسور سازی آپادانا گروپ

کد پستی:5189151978