سیستم محرکه و موتور

 انتخاب دقیق سیستم محرکه آسانسور نسبت به قدرت و سرعت مورد نظر، از اهمیت فراوانی در طراحی آسانسور برخوردار می باشد. مجموعه مورد استفاده ما در این بخش تشکیل یافته از بهترین های دنیا و از پیشرفته ترین کشورها، همچون آلمان، ایتالیا، اسپانیا و … می باشد .

مطالب مرتبط

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی