پارکینگ مکانیزه

امروز با توجه به افزایش تراکم جمعیت و طراحی شهرها به صورت عمودی نیاز ویژه ای به پارکینگ خودروها و استفاده حداکثری از فضاها در این خصوص وجود دارد که با طراحی یک پارکینگ مکانیزه می توان بیشترین استفاده را از فضای ساختمان برای پارک خودرو و همچنین راحتی و امنیت بسیار بالای دسترسی به خودروها را امکان پذیر کرد. شرکت دارای برد تخصصی در این زمینه و نمایندگی از شرکت های معتبر ایتالیایی می باشد.

مطالب مرتبط

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی