پیاده روی متحرک

 به دستگاه هایی که جهت جابجایی افراد در سطح افقی با حداکثر شیب ۱۲ درجه مورداستفاده قرار می گیرد پیاده روی متحرک گفته می شود . مورد استفاده این دستگاه ها در مکانهای پر رفت و آمد و وسیع مانند فرودگاهها ، ایستگاه های راه آهن ، ایستگاه های مترو ، فروشگاهها ، مراکز تجاری و … می باشد.

سایر اطلاعات شامل :

1-ابعاد کابین ، درب ، و چاهک آسانسورهای مسافربر و اداری – تجاری

 ۲- ابعاد کابین ، درب ، و چاهک آسانسورهای بیمارستانی و باری و مونشارژ

۳- جدول استاندارد انتخاب ابعاد آسانسور

 ۴- خدمات نگهداری

آسانسورها، با توجه به رفت و آمد در ساختمان نصب می شوند. بعضی مواقع ۲۴ ساعت یک روز مورد استفاده قرار می گیرند. چنین تمپوی متراکمی مطمئنا سوء عملی در بعضی قطعات این ماشین ها به موقع ایجاد خواهد کرد. یک فرآیند ساده برای جلوگیری از آن نوع نقص ها وجود دارد ، قبل از اینکه آنها ظاهر شوند ، نگهداری به صورت مداوم انجام پذیرد.

مطالب مرتبط

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی

طراحی و تولید کابین با استفاده از بروزترین نرم افزارهای طراحی