آسانسور هیدرولیکی چیست ؟

آسانسور هیدرولیکی چیست ؟

یکی از دلایلی که موجب شد این آسانسور خیلی مورد استفاده قرار بگیرد هزینه بسیار پایین این آسانسور می باشد . در آسانسورهای هیدرولیکی از موتور گیربکس ، قاب ، وزنه تعادل استفاده نمی کنند و از جک هیدرولیکی به جای آن استفاده می کنند .