تماس با ما

تلفن: 04133258790

فکس: 04133258759

کدپستی: 5154765377

آدرس:
دفتر مرکزی: تبریز/خیابان آیت الله طباطبایی (چایکنار)/پل سنگی/بعد از خیابان رضا نژاد/ساختما بیر/طبقه 4

تلفن: 02126201980

فکس: 02122056408

کدپستی: 194696453

آدرس:
آدرس دفتر: تهران/خیابان الهیه/خیابان مریم شرقی/خیابان امین/پلاک 5 /ساختمان SMP/طبقه سوم/واحد A

کدپستی: 5189151978

آدرس:
کارخانه:جاده تبریز-صوفیان/شهرک سرمایه گذاری خارجی/خیابان اروپا/خیابان اوپک/نبش خیابان اکو/پلاک 106 /کارخانه آسانسور سازی آپادانا گروپ
  • info@apadanaelevator.ir

  • San Francisco, CA 94126, USA

  • + 01 234 567 89